Проєкти Еразмус+ в КПІ

Напрям Назва проєкту українською мовою Назва проєкту англійською мовою Термін виконання
1 Жан Моне Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей European Integration: legislation and the Internet of Things 6 листопада 2020 – 5 листопада 2023
2 Жан Моне Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація та стратегічна реалізація в Україні European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine 1 вересня 2017 – 31 серпня 2020
3 КА2 – розвиток потенціалу вищої освіти (СВНЕ) Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2019
4 КА2 – розвиток потенціалу вищої освіти (СВНЕ) Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва в фаблаб платформах Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms 15 жовтня 2015 – 31 березня 2019
5 КА2 – розвиток потенціалу вищої освіти (СВНЕ) Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води Harmonising water related graduate education жовтень 2015 – вересень 2018
6 КА2 – стратегічні партнерства Партнерство з інформаційної безпеки Partnership in Information Security 1 вересня 2014 – 1 вересня 2017

Детальше про кожний проєкт

Проєкт Еразмус+ напряму Жан Моне “Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей”
Проєкт Еразмус+ напряму Жан Моне  “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні”
Проєкт Еразмус+ напряму КА2 “Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем”
Проєкт Еразмус+ “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва  в фаблаб платформах”
Проєкт Еразмус+ напряму КА2 “Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води”
Проєкт Еразмус напряму КА2 (стратегічні партнерства) “Партнерство з інформаційної безпеки”