Проєкт Еразмус+ напряму КА2 “Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води”

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРОЄКТУ:
Назва проєкту:
(українською / англійською)
“Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води” /”Harmonising water related graduate education”
Код: 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP
Коротка назва: WaterH
Напрямок співпраці: Розробка освітніх програм
Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Тривалість проєкту: жовтень 2015 – вересень 2018
Отримувач гранту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія
Координатор від Норвегії: Проф. Харша РАТНАВІРА
Тел.: +47 6723 1587; E-mail: harsha@nmbu.no
Координатор проекту в Україні: Ольга Сангінова, к.т.н., заступник декана з навчально-методичної роботи хіміко-технологічного факультету.
Контакти: тел: +38 0442048573; +38 097 683 09 75
e-mail: sanginova@xtf.kpi.ua; olgasanginova@gmail.com
Цільова група: студенти, викладацький склад, стажисти, учбово-допоміжний персонал
Обладнання, придбане за кошти МТД ЄС, фото обладнання зі стікерами Програм ЄС Еразмус+: http://tnr.kpi.ua/index.php/ua/menuhome-ua/menuinternationalactivity-ua/vodna-harmoniia-erazmus/prydbane-obladnannia
Партнери проєкту:

▪ Норвезький університет природничих наук, Норвегія;
▪ Університет Вармії і Мазурі, Польща;
▪ Університет прикладних наук Оствестфаллен-Ліппе, Німеччина;
▪ Технологічний університет Ціндао, КНР;
▪ Університет Шаньдун Цзяньчжу, КНР;
▪ Університет Джафна, Шрі-Ланка;
▪ Університет Піраденія, Шрі-Ланка;
▪ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна;
▪ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна
▪ Черкаський державний технологічний університет, Україна.

Мета та завдання проєкту

Основна мета проекту полягає у розробці вдосконалених інструментів навчання та викладання, методик і педагогічних підходів з використанням найкращого досвіду. В результаті будуть розроблені навички довгострокового планування і багаторазового використання обмежених ресурсів для отримання багаторазової вигоди шляхом гармонізації партнерами проєкту методик викладання та педагогічних підходів ступеневої освіти, пов’язаної з водою.

Завдання проєкту:

• Розвиток методів навчання і викладання, методологічних і педагогічних підходів для 6 пов’язаних з водою дисциплін.
• Оновлення лабораторій, лабораторних курсів і відповідних навчально-методичних посібників, з метою більш повного задоволення вимог роботодавців до випускників.
• Розробка модулів електронного навчання з використанням ресурсів оновлених курсів.
• Навчання викладачів навичкам думати з точки зору кінцевого користувача, створюючи кращі можливості для випускників та можливості для укладення контрактів на проведення досліджень.
• Навчання викладачів думати про багатоцільове використання ресурсів і про можливості розвитку корпоративного співробітництва.
• Зміцнення навичок підприємництва як інструменту для забезпечення фінансової стійкості як студентів, так і співробітників.
• Надійне забезпечення якості освітніх програм, що полегшує трансфер кредитів і програм.
• Поширення результатів проєкту та історії успіху з метою мотивації та визнання результатів проєкту організаціями та особами, які не є партнерами проєкту.

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОЄКТУ В ІНТЕРНЕТ і на сайтах КПІ

Сайт проекту: www.waterh.eu

Загальна інформація про проєкт наявна на сайтах кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (основна інформація), а також університету та хіміко-технологічного факультету, зокрема:

“Продукти” проєкту: http://tnr.kpi.ua/index.php/ua/menuhome-ua/menuinternationalactivity-ua/vodna-harmoniia-erazmus/produkty-proiektu

Презентація про загальні результати проєкту: http://tnr.kpi.ua/images/WHEII/main_results_kpi.pdf

Історії успіху, відгуки та враження учасників:

Партнери проєкту організовують сумісні заходи і після завершення проєкту:  https://kpi.ua/2019-kp27-1  у т.ч. із залученням школярів та роботодавців (ПрАТ “АК “Київводоканал”, ТОВ НВО”Екософт” тощо): https://kpi.ua/2019-05-18-water

Розширення співпраці з роботодавцями:  https://vodokanal.kiev.ua/news/perejma%D1%94mo-zarub%D1%96zhnij-dosv%D1%96d/

Виступи на конференціях щодо синергії з іншими проєктами (після завершення проєкту WaterH Erasmus+):

Продовження співпраці із зарубіжними партнерами https://kpi.ua/2020-kp2-4

Розроблені документи, керівництва, методичні рекомендації та інші матеріали:

1. Theoretical Foundations of Chemistry and Technology of Water Preparation. Water Recourse Management  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26339, http://tnr.kpi.ua/images/Metodichki/Theoretical%20Foundations%20of%20Chemistry%20and%20Technology%20of%20Water%20Preparation.%20Management%20of%20Water%20Resources.pdf
2. Управління водними ресурсами. Лабораторний практикум. Теми практичних занять https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31465
3.Technology and Equipment for Drinking and Service Water Treatment https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26343
4. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води: Фізикохімічні основи і алгоритми розрахунків процесів водопідготовки, 2018 http://tnr.kpi.ua/images/Metodichki/Pytna_voda.pdf
5. Chemistry, Technology and Equipment for Wastewater Treatment. Laboratory Workshop https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26341
6. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 1., 2019 http://tnr.kpi.ua/images/Navch_Metod_Dokum/Tekhnologia-ta-oblabn.-oderzh.-pytnoi-ta-tekhnichnoi-vody.pdf
7. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води: Конспект лекцій, 2018 http://tnr.kpi.ua/images/Metodichki/OSV.pdf
8. Технологія та обладнання очищення стічних вод. Лабораторний практикум, 2019 http://tnr.kpi.ua/images/Navch_Metod_Dokum/Tehnologia_ta_OOSV_LB.pdf

Інституційні регуляторні документи

Завдяки участі кафедри у проєктах Erasmus+, WaterHarmony Eurasia та інших, удосконалено підготовку студентів, пов’язаної з водними ресурсами, а також зросла кількість науково дослідницьких робіт, пов’язаних з водоочищенням та водопідготовкою, у зв’язку з чим у 2017 році назву кафедри було змінено на Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології; інформація про це з посиланням на відповідний наказ розміщена на сторінці історії кафедри  http://tnr.kpi.ua/index.php/ua/menuhome-ua/menuhistory-ua