Проєкт Еразмус+ “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва в фаблаб платформах”

Зведені дані проєкту:
Назва проєкту:
(українською та англійською)
“Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва в фаблаб платформах”/ “Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms”
Код: 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
Коротка назва: FabLab
Напрямок співпраці: Освіта
Цільові групи: студенти, учасники системи неперервного навчання
Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 2019
Отримувач гранту: Бакінгемширський Новий Університет Великобританія
Координатор: Дорін ФЕСТЕУ, PhD
Тел.: 01494 522 141
Е-mail: dorin.festeu@bucks.ac.uk
Координатор з боку України: Помічник ректора з міжнародних проєктів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Ірина Золотарьова,
Тел.: +380677596158; +380997218145;
E-mail: iryna.zolotaryova@hneu.net
Координатор з боку КПІ: Олексій Малишевський, к.т.н., старший науковий співробітник кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА
Тел.: +38 0504101177
E-mail: alexeym_s@yahoo.com
Партнери:  Бакінгемширський Новий університет (Великобританія); Гентський університет (Бельгія); Університет Валенсії (Іспанія);Фаблаб Greta du Velay (Франція); Фаблаб Veaksthus Zealand (Данія); IrRADIARE, Португалія; Білоруський національний технічний університет (Білорусь); Білоруський державний університет, (Білорусь); Республіканське інноваційне унітарне підприємство «Науково-технологічний парк БНТУ «Політехнік» (Білорусь); Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, (Україна); Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Україна); Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (Україна); Міністерство освіти і науки України.
Мета та завдання проєкту

(інформація з Інформаційного бюлетеню № 11 Еразмус +  стр. 14-19)

Мета проєкту полягає в створенні умов для розвитку інженерної креативності, залучення молоді до підприємницької діяльності, в сприянні працевлаштуванню за допомогою створення і розвитку мережі та інфраструктури взаємодії університетів, бізнесу і промисловості на базі фабрик-лабораторій (фаблабів).

Завдання проекту:
 • створення 5 університетських фабрик-лабораторій в країнах-партнерах;
 • розроблення методики викладання і змісту навчальних курсів, а також модернізація навчальних програм університетів в країнах-партнерах на основі дослідження провідного досвіду європейських університетів та фаблабів;
 • створення мережевої інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва за допомогою налагодження взаємодії університетів, бізнесу і виробництва.
Напрями діяльності:
 • Аналіз досвіду створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах;
 • Навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях;
 • Розроблення методичного забезпечення викладання курсів та електронних навчальних матеріалів;
 • Створення партнерської мережі та запуск веб-порталу;
 • Створення 5 фаблабів та управління ними;
 • Пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання на базі партнерських університетів та фабрик-лабораторій;
 • Розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості проєкту;
 • Розробка та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проєкту.
 • Операційний та фінансовий менеджмент проєкту.
Результати:
 •  Проаналізовано досвід створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах.
 •  Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях.
 •  Розроблено методичне забезпечення для викладання курсів та електронні навчальні матеріали.
 • Модернізовано навчальні плани з інженерних спеціальностей.
 • Створено партнерську мережу та веб-сайт.
 •  Створено 5 фаблабів в країнах-партнерах.
 • Здійснено пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання.
 •  Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проєкту.
 • Розроблено та реалізовано стратегію стійкості результатів, розповсюдження і використання результатів проєкту.
 • Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проєкту.
Висвітлення проєкту в Інтернет

Сайт проєкту: https://fablab-erasmus.eu

Соц. мережі: https://www.facebook.com/fablaberasmus

Посилання на сайтах КПІ:
 • https://fablab.kpi.ua/fablab-erasmus/
 • https://itm.kpi.ua/fablab/
 • https://fablab.kpi.ua/

Проєкти студентів та викладачів Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, які ФабЛабКПІ реалізує у співпраці з бізнесом: https://fablab.kpi.ua/proekty/

Обладнання: https://fablab.kpi.ua/obladnannya/

Активність: https://fablab.kpi.ua/category/activity/

Фото: https://itm.kpi.ua/fablab/

Контакти: https://fablab.kpi.ua/kontakty/