Проєкт Еразмус+ напряму КА2 “Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем”

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРОЄКТУ:
Назва проєкту
(українською / англійською):
“Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем” / “Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems”
Код: 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP
Коротка назва: MASTIS
Пріоритет: Розробка освітніх програм
Тривалість проєкту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
Координатор: Проф. Жан-Юг Шоша,
Тел.: +33 6 78 98 12 06, факс: +33 4 72 71 98 44,
E-mail: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr
Координатор проєкту від КПІ Ковалюк Тетяна Володимирівна,
доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління  ФІОТ,Моб. тел.: 050-227-11-72, тел.: +380442366913, +380502271172,
E-mail: tetyana.kovalyuk@gmail.com
Партнери
 • Університет Ліон 2 ім. Люм’єра, Франція;
 • Гвідо Карлі Міжнародний незалежний університет соціальних досліджень, Італія;
 • Університет Мюнстера, Германія ;
 • Каунаський технологічний університет, Литва;
 • Університет Марібор, Словенія;
 • Університет Агдер, Норвегія ;
 • Технологічний університет Лулео, Швеція;
 • Вища школа Ліхтенштейну;
 • Італійська асоціація інформатики і автоматичного розрахунку;
 • Університет Дон’я Гориця, Чорногорія;
 • Університет «Середземноморський», Подгориця, Чорногорія ;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна ;
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна ;
 • Вінницький національний технічний університет, Україна ;
 • Херсонський державний університет, Україна;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна;
 • Міністерство освіти і науки України
Мета проєкту

Мета проєкту полягає у вдосконаленні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

Завдання проєкту
 • удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
 • модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем. Перегляд профілю компетентностей та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та національною рамкою кваліфікації;
 • створення інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки фахівців, PhD, LLL;
 • забезпечення/ модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.
Діяльність та очікувані результати
 Напрями діяльності
 • Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.
 • Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS та Tuning методології.
 • Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки/ перепідготовки фахівців, PhD, LLL.
 • Поширення і використання результатів проєкту.
 • Забезпечення якості реалізації проєкту і досягнення запланованих результатів.
Результати
 • Удосконалено магістерську програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.
 • Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та Національної кваліфікаційної рамки.
 • Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану навчальну програму на основі використання ECTS та Tuning методології.
 • Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки фахівців, PhD, LLL.
 • Результати проєкту поширені.
 • Складено та подано звіти за результатами проєкту.
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОЄКТУ В ІНТЕРНЕТ

Сайт проєкту: https://mastis.pro/

Результати проєкту: https://mastis.pro/project-results/

Посилання на сайтах КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Посилання на проєкт на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні: https://erasmusplus.org.ua/novyny/2914-znaiomtes-proiekt-yes-erazmus-mastis-stvorennia-suchasnoi-mahisterska-pidhotovka-z-informatsiinykh-system-establishing-modern-master-level-studies-in-information-systems.html

Відео:   https://mastis.pro/media/

Посилання на сторінку у Фейсбук:         https://www.facebook.com/MASTIS2015/?fref=ts

Новини та фото:              https://mastis.pro/news/

Опис/профіль освітньої програми:        https://drive.google.com/file/d/16BHqn-nOHIsPT173TD5nS8mMIufQOM8G/view

Пілотні курси

1) Управління проєктами інформаційних систем (https://drive.google.com/file/d/1AIlefQodQ3vDZy8YoRksj81pWlP0foRL/view);

2) Розробка і розгортання інформаційних систем (https://drive.google.com/file/d/17y-hKOMG_2veNgGwqexTAHJk1TQne3i8/view);

3) Управління архітектурою підприємства (https://drive.google.com/file/d/13YqCnr5ldNZhACz-yp-TFoWWWzRiIcBP/view);

4) Стратегія розвитку інформаційних систем (https://mastis.pro/wp-content/uploads/2020/01/inf.package-is-stratagy.pdf);

5) Інфраструктура інформаційних технологій (https://drive.google.com/file/d/1jrSp-0zMU2PyzZJrr-HpOY7hKMV3uGIG/view);

6) Інновації та підприємництво (https://drive.google.com/file/d/1vJqePRGBCdCK8ExoS7doZEbUBc2D3jm_/view);

7) Бази та сховища даних (https://drive.google.com/file/d/1Fmltjz80drsiCecCF8-DD2tJCQs-4cr5/view );

8) Безпека інформаційних систем (https://mastis.pro/wp-content/uploads/2020/01/inf.package-is-security.pdf ).