Матеріали до нарад (2023 р.)

 16 лютого 2023 р.

Інформація для завантаження:

  1. Динаміка кількості 500-знакових оголошень від підрозділів, розміщених на порталі ‘FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES’
  2. Рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 23 січня 2023 року
  3. Рекомендації 
  4. Конкурси на порталі ЄК 
  5. Web-ресурс “інтермозаїка” 5-web-ресурс інтермозаїка.pdf

9 лютого 2023 р.

Інформація для завантаження:

“РІШЕННЯ Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського
від 23 січия 2023 року, протокол № 1,
з питання «ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2022 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ РОЗВИТКУДО 125-РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ»”
– презентаційні матеріали С.І.Сидоренка

12 січня 2023 р. 

Нарада із членами робочої групи КПІ з питань ґендерної рівності

Інформація для завантаження:

  1. “Ґендерна сфера в КПІ: ретроспектива подій і нові горизонти” – презентаційні матеріали С.І. Сидоренка, Ю.В. Стребкової. ґендерна сфера в кпі.pdf
  2. “Про оголошені конкурси програми ЄС «Горизонт Європа» в ґендерній сфері” – презентація Л.С. Власюк, ДМС. про оголошені конкурси.pdf

5 січня 2023 р. 

Інформація для завантаження:

  1. Огляд конкурсів програми “Горизонт Європа” у 2023-2024 рр. – матеріали презентації С.М. Шукаєва
  2. “Міжнародні проєкти КПІ: успішні кейси” – матеріали презентації А. Харченко
  3. “Розвиток міжнародної проєктної діяльності” – матеріали презентації Л. Власюк