Міжнародні програми, конкурси, гранти

У розділі представлена інформація про міжнародні конкурсні програми в галузі освіти та науки, в яких Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського успішно приймав участь, а також має гарні перспективи майбутньої співпраці .

№ 
програмИ, конкурсИ, гранти
 Інформаційні ресурси
1 “Horizon Europe” («Горизонт Європа») – 9-а Рамкова програма науково-технічного співробітництва Європейського Союзу.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Програма «Горизонт Європа» є наступною програмою після 8-ої Рамкової програми з наукових досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020» і розпочнеться з 2021 року.
Європейська Комісія сформулювала наступні глобальні цілі, які мають бути досягнуті в її рамках:
• зміцнити європейський науково-технологічний фундамент та Європейський дослідницький простір,
• підвищити європейську інноваційну конкурентоздатність,
•  здійснити пріоритети суспільства та підтримати соціально-економічну модель і цінності Європи.[/expander_maker]
Портал “Horizon Europe”
2 “Horizon 2020″(«Горизонт 2020») – 8-a Рамкова програма з наукових досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020». [expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] «Горизонт 2020» – це програма ЄС спрямована на підтримку досліджень та інновацій.[/expander_maker] Портал  “Horizon 2020”
3 EUREKA (European Research Coordination Agency) – грантова підтримка в рамках Міжнародної Європейської інноваційної науково-технічної програми. [expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] EUREKA – це міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма, створена для здійснення досліджень та розробок конкурентноспроможних на світовому ринку. [/expander_maker] Сайт EUREKA
4 SPS NATO (Science for Peace and Security) – програма НАТО «Наука заради миру та безпеки»/
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Програма «Наука заради миру та безпеки» сприяє діалогу та практичній співпраці між країнами-членами НАТО та країнами-партнерами на основі наукових досліджень, технологічних інновацій та обміну знаннями.
Програма пропонує фінансування, консультації експертів та підтримку розроблених відповідно до безпеки заходів, що відповідають стратегічним цілям НАТО. [/expander_maker]
Сайт SPS NATO
5 Двосторонні наукові конкурси – білатеральні проєкти між Міністерством науки і освіти України і країнами Європи.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]Спільні науково-дослідні проєкти за пріоритетними напрямами.  [/expander_maker]
Анонси конкурсів на сайті МОН
6 ERASMUS+ – «Еразмус+» – це програма ЄС, цо підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Термін дії – 2014-2020 рр. Цілями програми є:

  • удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки,
  • покращення якості викладання та навчання,
  • виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів,
  • посилення міжнародного виміру у програмі Еразмус+,
  • підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах.

Напрями програми:

 КА1: Академічна мобільність (ЗВО з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів, викладачів і адміністративного персоналу).

– КА2: Співпраця задля інновацій (розвиток інновацій та обміну успішними практиками у галузі вищої освіти, а також для співпраці між країнами-членами та країнами-партнерами програми Еразмус+, включаючи Україну).

.[/expander_maker]

Сайт ERASMUS+

Організація проєктів КА1:

Перелік проєктів кредитної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Організація проєктів КА2:

Сайти проєктів розвитку потенціалу вищої освіти, що виконувалися в КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://fablab.kpi.ua/en/pro-nas/; https://mastis.pro/; https://www.waterh.eu/en/water-harmony-erasmus/

7 Напрям «Жан Моне» програми ЄС «Еразмус+»
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Цілями напряму «Жан Моне» є: активізація євроінтеграційного дискурсу; сприяння досконалості євроінтеграційних студій; залучення закладів вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширення ідей Об’єднаної Європи. [/expander_maker]
Сайт Jean-Monnet
8 British Council Програма Британської Ради
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого Королівства з питань культурних відносин та освітніх можливостей. [/expander_maker]
Сайт British Council
9 Програма «Євразія» у галузі освіти (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, Diku)  є однією з програм міжнародної співпраці в галузі освіти, організатором якої є Diku – Норвезька агенція з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]Участь в цій програмі можуть взяти заклади вищої освіти ряду країн Східної Європи та Середньої Азії, до переліку яких входить і Україна.В рамках програми виші з країн Євразії працюють у партнерстві з ЗВО Норвегії, а саме:- створюють спільні освітні програми та навчальні курси;- здійснюють обмін студентами, аспірантами та викладачами;- проводять спільні семінари, воркшопи та інші академічні заходи.Зокрема, у 2018-2020 рр. представники Факультету менеджменту та маркетингу і Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського співпрацювали в рамках програми «Євразія» з Норвезьким університетом природничих і технічних наук за напрямом «Індустрія 4.0».[/expander_maker]
Сайт Diku
10 Polska Pomoc – програма польського співробітництва в галузі розвитку «Польська допомога»
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Програма «Польська допомога» координується Міністерстом закордонних справ Республіки Польща і підтримує проєкти співпраці з країнами, що розвиваються. [/expander_maker]
Сайт Polska Pomoc
11 NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) – Національне агентство академічних обмінів
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Національне агентство академічних обмінів – це польська установа, створена з метою організації двосторонніх обмінів студентами та вченими між Польщею та іншими країнами. [/expander_maker]
Сайт NAWA
12 Visegrad Fund – Міжнародний Вишеградський фонд
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Міжнародний Вишеградський фонд – це донорська організація, заснована урядами країн Вишеградської групи (V4) – Чеською Республікою, Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Метою Фонду є сприяння регіональній співпраці як між країнами V4, так і іншими регіонами, зокрема країнами Західних Балкан та Східного партнерства.[/expander_maker]
Сайт Visegrad Fund
13 Visby Programme – програма для країн Балтійского регіону від Шведського інституту.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Шведський інститут – це урядова організація, завданнями якої є поширення за кордоном знань про суспільне та культурне життя Швеції, сприяння культурному та інформаційному обміну з іншими країнами й розвиткові міжнародної співпраці в галузі освіти та наукових досліджень. [/expander_maker]
Сайт Visby
14 Danube Transnational Programme (DTP) -Дунайська транснаціональна програма.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]Дунайська транснаціональна програма є фінансовим та євроінтеграційним інструментом ЄС.
Програма сприяє економічній, соціальній та територіальній єдності Дунайського регіону шляхом інтеграції політики у визначених тематичних напрямках.  [/expander_maker]
Сайт DTP
15 DAAD – Німецька служба академічних обмінів є посередницькою організацією зовнішньої культурної, освітньої та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] DAAD сприяє міжнародним обмінам студентами та науковцями.Організація пропонує українським студентам, аспірантам, викладачам та вченим низку стипендіальних програм, повний перелік та умови участі у яких підтримує Інформаційний центр DAAD у Києві. Центр діє з 1998 року на території КПІ ім. Ігоря Сікорського (корпус 6, поверх 2, к. 31).З діяльністю представників університету в рамках програм Німецької служби академічних обмінів можна ознайомитись за посиланням https://kpi.ua/daad[/expander_maker]
Сайт DAAD

DAAD в Україні,

«Стипендіальні програми для України»

16 Humboldt Foundation Awards&Fellowship. Стипендії від фонду Александра фон Гумбольдта. Фонд Александра фон Гумбольдтамає на меті розвиток академічної співпраці між вченими з Німеччини та інших країн.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] Грантові програми, до участі в яких запрошуються українці, спрямовані передусім на науковців, що вже мають ступінь PhD.
Зокрема, до них відносяться:
– Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers (Програма стажування для іноземних дослідників на початку їхньої академічної кар’єри, що надає можливість здійснювати власні дослідницькі проєкти у німецьких академічних установах протягом 6-24 місяців);
– Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers (Програма стажування для досвідчених дослідників тривалістю 6-18 місяців).
Також Фонд Гумбольдта пропонує низку програм грантової підтримки, для участі в яких іноземний кандидат повинен спочатку узгодити своє стажування з німецькою установою, яка готова його/її прийняти, та отримати офіційне запрошення (Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Fraunhofer-Bessel Research Award та ін.).
Щоб ознайомитись з повним списком програм, що доступні для громадян України, можна скористатися з функції розширеного пошуку на головному сайті Фонду.[/expander_maker]
Сайт Humboldt Foundation
17 Fulbright Program – Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi– це міжнародна програма обміну вченими та студентами, що фінансується урядом Сполучених Штатів Америки.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]Гранти, якими можуть скористатися українці:- Fulbright Graduate Student Program (Навчання у вишах США на здобуття ступеня магістра);- Fulbright Research and Development Program (Проведення досліджень у вишах США для молодих вчених);- Fulbright Visiting Scholar Program (Проведення досліджень в університетах та науково-дослідних установах США для досвідчених вчених та фахівців).Також українські ЗВО можуть запрошувати до себе американських викладачів та науковців із метою проведення циклу лекцій або для спільних наукових досліджень (грант U.S.Fulbright Scholar Program – Викладання та/або проведення досліджень у вишах або науково-дослідних установах інших країн для американських викладачів, дослідників та фахівців).

У Києві діє Український Офіс Програми ім. Фулбрайта, співробітники якого надають всебічну підтримку українцям, що бажають взяти участь у програмі.

Представники КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом багатьох років успішно беруть участь у фулбрайтівських програмах.

[/expander_maker]
Програма Фулбрайта в Україні/

Представники КПІ ім. Ігоря Сікорського – у фулбрайтівських програмах

18 IREX – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]  IREX – це міжнародна неприбуткова організація, яка адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку громадського суспільства. [/expander_maker]
IREX в Україні
19 United States Agency for International Development (USAID) – Агентство США з міжнародного розвитку.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”] USAID – це незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. [/expander_maker]
Сайт USAID
20 JSPS – Японське товариство сприяння науці надає можливість науковцям різних країн світу спільно з японськими колегами проводити дослідження у галузі гуманітарних, соціальних і природничих наук.
[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]Громадяни України можуть брати участь у програмі «Standard Postdoctoral Fellowship» (Стандартна стипендіальна програма для молодших наукових співробітників), яка дає можливість протягом 12-24 місяців проводити власні дослідження на базі японських закладів вищої освіти та наукових установ.До участі у програмі допускаються лише особи, що отримали ступінь PhD не раніше, ніж за 6 років до подання заявки.За умовами програми, заявки до JSPS подаються лише від імені японських освітніх та наукових установ, до представників яких іноземний кандидат повинен заздалегідь звернутися з проханням прийняти його/її на стажування.

[/expander_maker]
Сайт JSPS

Сторінка програми «Standard Postdoctoral Fellowship»:

Інформаційний семінар «Українсько-японські наукові дослідження»(2016 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського) за участі представники JSPS (з відео):

21 MEXT – програми від Міністерства освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії для іноземних студентів та дослідників.

[expander_maker id=”1″ more=”Читати далі” less=”Згорнути”]

MEXT щорічно пропонує низку стипендіальних програм , зокрема:

– програма «Навчання в японському університеті» (5-річна програма для випускників шкіл, які бажають навчатися на бакалавраті в Японії);

– програма «Стажер-дослідник» (дворічна програма для випускників бакалаврату і студентів 4-ого курсу з будь-яких спеціальностей, яка дозволяє навчатися і проводити дослідження в Японії).

Знання японської мови не є обов’язковою умовою для участі у зазначених програмах, але кандидати повинні бути готові після прибуття до Японії пройти інтенсивні мовні курси.

Українсько-Японський центр КПІ ім. Сікорського співпрацює з Посольством Японії в Україні щодо підтримки бажаючих взяти участь у стипендіальних програмах MEXT та регулярно проводить інформаційні дні та семінари для кандидатів. Зацікавлені особи можуть слідкувати за новинами на сайтах Посольства Японії в Україні та УЯЦ КПІ ім. Сікорського, а також підписатися на їхні сторінки у Facebook.

[/expander_maker]
Сайти

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_culture.html

https://uajc.kpi.ua/zakhodi/zaplanovani-zakhodi.html

https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine/