Поточні проєкти КПІ ім. Ігоря Сікорського

УкраїнськоюIn English
Перелік Міжнародних проєктів КПІ станом на 02.10.2023

 

Напрямок співпраці Назва проєкту, програми Термін виконання Виконавці
1 Економіка Проєкт «Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту» за програмою ЄС «Європейський морський, риболовний та аквакультурний фонд».

Дізнатися більше…

2022-2024 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Інститут післядипломної освіти
2 Підтримка співпраці та академічний обмін Проєкт ‘ECIU4Ukraine’ за підтримки Національного агентства академічних обмінів Польщі.

Дізнатися більше…

2023 КПІ ім. Ігоря Сікорського
3 Інноваційні технології Проєкт «Підвищення потенціалу інноваційного підприємництва закладів вищої освіти щодо застосування технологій штучного інтелекту та науки про дані в галузі охорони здоров’я» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти.

Дізнатися більше…

2022-2024 Факультет електроніки
4 Інноваційні технології Проєкт «Збільшення космічних інновацій і інтенсифікація передачі технологій шляхом об’єднання академічних кіл, представників промисловості та стартапів, які працюють в сфері космосу» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти.

Дізнатися більше…

2022-2024 Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
5 Інформаційні технології Проєкт «Розширення мережі цифрових інноваційних центрів» за програмою «Горизонт 2020».

Дізнатися більше…

2021-2023 Центр 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського
6 Енергетика Проєкт «Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор» за програмою «Горизонт 2020».

Дізнатися більше…

2021-2024 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
7 Природничі науки Проєкт «Знання на кінчиках пальців: клінічні знання про людство» за програмою «Горизонт 2020».

Дізнатися більше…

2021-2024 Факультет електроніки
8 Робототехніка Проєкт «Швидкі роботизовані рішення на основі технологій штучного інтелекту для виконання ефективних та самостійних операцій з обробки та збірки деталей» за програмою «Горизонт Європа».

Дізнатися більше…

2023-2026 Інженерно-хімічний факультет
9 Інноваційні технології Проєкт «Супутники для інспекції дикої природи та відстеження лісових загроз» за програмою «Горизонт Європа».

Дізнатися більше

2022-2025 Навчально-науковий фізико-технічний інститут
10 Біофізика Проєкт «Інноваційні рішення для відновлення середземноморської екосистеми шляхом моніторингу та дезактивації від хімічного забруднення» за програмою «Горизонт Європа».

Дізнатися більше

2023 Навчально-науковий фізико-технічний інститут
11 Економіка Проєкт «Відновлення водно-болотних угідь і заплав Дунаю завдяки системним, сталим інноваційним діям за підтримки громади» за програмою «Горизонт Європа».

Дізнатися більше…

2023 Департамент міжнародного співробітництва, факультет менеджменту і маркетингу
12 Енергетика Проєкт «Розкриття трансформаційного потенціалу українських університетів на шляху до розвитку кліматично нейтральних і сталих міст» за програмою «Еразмус+», КА2.

Дізнатися більше…

2022-2025 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
13 Інформаційні технології, право Проєкт «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» за програмою «Еразмус+», напрям Жан Моне.

Дізнатися більше…

2020-2023 Факультет соціології та права
14 Економіка Проєкт «Розробка нових шляхів інтернаціоналізації через консорціум EU GREEN» (INTERACT) за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів».

Дізнатися більше…

2023 КПІ ім. Ігоря Сікорського
15 Лінгвістика Проєкт «Мовні тандмеми альянсу ENHANCE» за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів».

Дізнатися більше…

2023 Департамент міжнародного співробітництва, департамент навчально-виховної роботи
16 Четверта промислова революція Проєкт «Освітня співпраця Норвезького університету природничих і технічних наук та КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках Четвертої індустріальної революції» за програмою Євразія.

Дізнатися більше…

2018-2023 Механіко-машинобудівний інститут, факультет менеджменту та маркетингу
17 Освіта Проєкт «Стійкість освіти: сталий розвиток освіти та розширення співпраці для українських університетів» за програмою Шведського Інституту.

Дізнатися більше…

2023-2024 Департамент міжнародного співробітництва, Студентський Парламент, департамент господарської роботи
18 Енергетика Проєкт «Сталі енергетичні системи України» за програмою Шведського Інституту.

Дізнатися більше…

2023-2024 Факультет електроенерготехніки та автоматики
19 Цифрове суспільство Проєкт «Цифрові лабораторії та лекції для українських, німецьких та іноземних студентів» за програмою Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Дізнатися більше…

2023 Факультет соціології та права
20 Інноваційні технології Українсько-словацький науково-дослідний проєкт «Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів».

Дізнатися більше…

2022-2023 Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
21 Зварювання Проєкт в рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою «Створення технологічних засад високопродуктивних гібридних процесів зварювання» 2022-2023 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
22 Хімія Українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Дослідження стійкості сформованих фемтосекундним лазером та органічно покритих супергідрофобних поверхонь в УФ-середовищі» 2022-2023 Хіміко-технологічний факультет
23 Нові речовини і матеріали Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Отримання керамічних матеріалів конструкційного призначення на основі бору армованих MAB фазами» 2023-2024 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
24 Хімія Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Сільскогосподарські відходи як поживне середовище для базидіоміцетових грибів у виробництві хімічних сполук» 2023-2024 Хіміко-технологічний факультет
25 Спінтроніка Проєкт «Спінтронні прилади для реєстрації електромагнітного випромінювання і зберігання енергії» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки».

Дізнатися більше…

2020-2023 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
26 Інноваційні технології Проєкт «Виявлення вибухових слідів для “Стандекс“» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки».

Дізнатися більше…

2023 Приладобудівний факультет
27 Інформаційні системи та технології Проєкт «Москітний флот БПЛА для проведення інтелектуальних ройових операцій (UAVM4SSO)» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки».

Дізнатися більше…

2023 Факультет інформатики та обчислювальної техніки
28 Нові речовини і матеріали Проєкт «Низькотемпературна дифузія, твердотільні реакції та хімічне впорядкування в тонких плівках Mn – Al» за підтримки Німецького науково-дослідницького співтовариства (DFG) 2023-2026 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
International Projects 2023 as of October 2, 2023

 

Area of cooperation Project / program name Project implementation period Project implementation unit
1 Economy Project ‘Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Costal and Maritime Tourism and Maritime Transport’ supported by European Maritime, Fisheries and Aquacultures Fund.

More…

2022-2024 Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management, Institute of Postgraduate Education
2 Supporting cooperation and academic exchange Project ‘ECIU4Ukraine’ implemented within the Polish National Agency for Academic Exchange.

More…

2023 Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
3 Innovative technology Project ‘Increasing the entrepreneurial innovation capacity of HEIs in AI and data science in healthcare’ under the EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.

More…

2022-2024 Faculty of Electronics
4 Innovative technology Project ‘EuroSpaceHub: Increasing space innovation and technology transfer by connecting space academia, industry and startups’ under the EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.

More…

2022-2024 Educational and Research Institute for Applied System Analysis
5 Information technology Project ‘BOWI Widening Call for Developing Hubs’ implemented within the Horizon 2020 program.

More…

2021-2023 Centre 4.0 KPI
6 Energy Project ‘Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores’ (Electro-Intrusion) implemented within the Horizon 2020 program.

More…

2021-2024 Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management
7 Natural sciences Project ‘Knowledge at the Tip of Your Fingers: Clinical Knowledge for Humanity’ (KATY) implemented within the Horizon 2020 program.

⇒ More…

2021-2024 Faculty of Electronics
8 Robotics Project ‘Nimble Artificial Intelligence driven robotic solutions for efficient and self-determined handling and assembly operations’ implemented within the Horizon Europe program.

⇒ More…

2023-2026 Faculty of Chemical Engineering
9 Innovative technology Project ‘Satellites for Wilderness Inspection and Forest Threat Tracking’ implemented within the Horizon Europe program.

More…

2022-2025 Educational and Research Institute of Physics and Technology
10 Biophysics Project ‘Innovative Solutions for Mediterranean Ecosystem Remediation via Monitoring and Decontamination from Chemical Pollution’ implemented within the Horizon Europe program.

⇒ More…

2023 Educational and Research Institute of Physics and Technology
11 Economy Project ‘Danube Wetlands and Flood Plains Restoration through Systemic, Community Engaged, and Sustainable Innovative Actions’ implemented within the Horizon Europe program.

⇒ More…

2023 International Collaboration Department, Faculty of Management and Marketing

12 Energy Project ‘Unlocking the Transformative Potential of Ukrainian Universities Towards Climate-Neutral and Sustainable Cities’ implemented within the Erasmus+ (KA2) program.

More…

2022-2025 Educational and Scientific Institute of Nuclear and Thermal Energy
13 Information technology, Law Project ‘European Integration: Legislation and the Internet of Things’ supported by Jean Monnet Actions of the Erasmus+ program.

More…

2020-2023 Faculty of Sociology and Law
14 Economy Project ‘Designing new internationalization paths through the EU GREEN consortium (INTERACT)’ supported by European university alliances of the Erasmus+ program.

More…

2023 Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
15 Linguistics Project ‘ENHANCE Language Tandem’ supported by European university alliances of the Erasmus+ program.

More…

2023 International Collaboration Department, Department of educational work
16  Industry 4.0 Project ‘NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education’ implemented within the Eurasia program.

More…

2018-2023 Educational and Research Institute of Mechanical Engineering, Faculty of Management and Marketing
17 Education Project ‘Resilience of Education: Sustainability and Cooperation for Ukrainian Universities’ supported by the Swedish Institute.

⇒ More…

2023-2024 International Collaboration Department, Student Parliament, Chore Department
18 Energy Project ‘Ukrainian Sustainable Energy Systems Project’ supported by the Swedish Institute.

More…

2023-2024 Faculty of Electric Power Engineering and Automatics
19 Digital society Project ‘Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students’ supported by DAAD.

More…

2023 Faculty of Sociology and Law
20 Innovative technology Ukrainian-Slovak research project ‘Use of innovative synthesis technologies in the self-acting motor-spindles creation’.

More…

2022-2023 Educational and Research Institute of Mechanical Engineering
21 Welding Project within the framework of the Program of Scientific and Technical Cooperation between Ukraine and the People’s Republic of China ‘Creation of technological bases of high-performance hybrid welding processes’. 2022-2023 Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding
22 Chemistry Ukrainian-Lithuanian research project ‘Investigation of the stability of femtosecond laser-formed and organically coated superhydrophobic surfaces in UV environment’. 2022-2023 Faculty of Chemical Technology
23 Advanced materials Ukrainian-Turkish research project ‘Processing of Boron-based Ceramic Materials Reinforced with MAB Phases for Structural Applications’. 2023-2024 Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding
24 Chemistry Ukrainian-Turkish research project ‘Agricultural waste as a media for basidiomуcetous fungi in fine chemicals production’. 2023-2024 Faculty of Chemical Technology
25 Spintronics Project ‘Spintronic Devices for Microwave Detection and Energy Harvesting Applications’ implemented within the Science for Peace and Security program.

⇒ More…

2020-2023 Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding
26 Innovative technology Project ‘Explosive Trace Detection for Standex – EXTRAS’ implemented within the Science for Peace and Security program.

More…

2023 Faculty of Instrumentation Engineering
27 Information systems and technology Project ‘UAV mosquito fleet for smart swarm operations (UAVM4SSO)’ implemented within the Science for Peace and Security program.

More…

2023 Faculty of Informatics and Computer Engineering
28 Advanced materials Project ‘Low-temperature diffusion, solid-state reactions and chemical ordering in Mn – Al thin films’ implemented within the German Research Foundation 2023-2026 Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding