Поточні проєкти КПІ ім. Ігоря Сікорського

——

Напрям співпраці

Назва проєкту, програми

Термін виконання

Виконавці

Інформаційні технології

Проєкт «Розширення мережі цифрових інноваційних центрів» за програмою «Горизонт 2020»

2021-2023

Центр 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського

Енергетика

Проєкт «Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор» за програмою «Горизонт 2020»

2021-2024

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Природничі науки

Проєкт «Знання на кінчиках пальців: клінічні знання про людство» за програмою «Горизонт 2020»

2021-2024

Факультет електроніки

Нові речовини і матеріали

Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Отримання керамічних матеріалів конструкційного призначення на основі бору армованих MAB фазами»

2023-2024

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Інформаційні технології, право

Проєкт «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» за програмою ЕРАЗМУС+, напрям Жан Моне

2020-2023

Факультет соціології та права

Нові речовини і матеріали

Проєкт «Низькотемпературна дифузія, твердотільні реакції та хімічне впорядкування в тонких плівках Mn – Al» за підтримки Німецького науково-дослідницького співтовариства (DFG)

2023-2026

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Економіка

Проєкт «Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту» за програмою ЄС «Європейський морський, риболовний та аквакультурний фонд»

2022-2024

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Інститут післядипломної освіти

Підтримка співпраці та академічний обмін

Проєкт ‘ECIU4Ukraine’ за підтримки Національного агентства академічних обмінів Польщі

2023

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інноваційні технології

Проєкт «Підвищення потенціалу інноваційного підприємництва закладів вищої освіти щодо застосування технологій штучного інтелекту та науки про дані в галузі охорони здоров’я» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти

2022-2024 Факультет електроніки

Інноваційні технології

Проєкт «Збільшення космічних інновацій і інтенсифікація передачі технологій шляхом об’єднання академічних кіл, представників промисловості та стартапів, які працюють в сфері космосу» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти

2022-2024

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Робототехніка

Проєкт «Швидкі роботизовані рішення на основі технологій штучного інтелекту для виконання ефективних та самостійних операцій з обробки та збірки деталей» за програмою «Горизонт Європа»

2023-2026

Інженерно-хімічний факультет

Четверта промислова революція

Проєкт «Освітня співпраця Норвезького університету природничих і технічних наук та КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках Четвертої індустріальної революції» (“NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education”) за програмою Євразія

2018-2023

Механіко-машинобудівний інститут,

Факультет менеджменту та маркетингу

Інноваційні технології

Проєкт «Супутники для інспекції дикої природи та відстеження лісових загроз» за програмою «Горизонт Європа»

2022-2025

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Біофізика

Проєкт «Інноваційні рішення для відновлення середземноморської екосистеми шляхом моніторингу та дезактивації від хімічного забруднення» за програмою «Горизонт Європа»

2023

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Економіка

Проєкт «Відновлення водно-болотних угідь і заплав Дунаю завдяки системним, сталим інноваційним діям за підтримки громади» за програмою «Горизонт Європа»

2023

Департамент міжнародного співробітництва, факультет менеджменту і маркетингу

Енергетика

Проєкт «Розкриття трансформаційного потенціалу українських університетів на шляху до розвитку кліматично нейтральних і сталих міст» за програмою «Еразмус+», КА2

2022-2025

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Економіка

Проєкт «Розробка нових шляхів інтернаціоналізації через консорціум EU GREEN» (INTERACT) за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів»

2023

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лінгвістика

Проєкт «Мовні тандмеми альянсу ENHANCE» за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів»

2023

Департамент міжнародного співробітництва, департамент навчально-виховної роботи

Освіта

Проєкт «Стійкість освіти: сталий розвиток освіти та розширення співпраці для українських університетів» за програмою Шведського Інституту

2023-2024

Департамент міжнародного співробітництва, Студентський Парламент, департамент господарської роботи

Енергетика

Проєкт «Український проект сталих енергетичних систем» за програмою Шведського Інституту

2023-2024

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Інноваційні технології

Українсько-словацький науково-дослідний проєкт «Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів»

2022-2023

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Зварювання

Проєкт, який фінансується українською стороною в рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою
«Створення технологічних засад високопродуктивних гібридних процесів зварювання»

2022-2023

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Хімія

Українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Дослідження стійкості сформованих фемтосекундним лазером та органічно покритих супергідрофобних поверхонь в УФ-середовищі»

2022-2023

Хіміко-технологічний факультет

Хімія

Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Сільскогосподарські відходи як поживне середовище для базидіоміцетових грибів у виробництві хімічних сполук»

2023-2024

Хіміко-технологічний факультет

Спінтроніка

Проєкт «Спінтронні прилади для реєстрації електромагнітного випромінювання і зберігання енергії» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»

2020-2023

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Інноваційні технології

Проєкт «Виявлення вибухових слідів для “Стандекс”» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»

2023

Приладобудівний факультет

Інформаційні системи та технології

Проєкт «Москітний флот БПЛА для проведення інтелектуальних ройових операцій (UAVM4SSO)» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»

2023

Факультет інформатики та обчислювальної техніки