Проєкт Еразмус напряму КА2 (стратегічні партнерства) “Партнерство з інформаційної безпеки”

Зведені дані проєкту:
Назва проєкту:
(українською / англійською)
“Партнерство з інформаційної безпеки ” / “Partnership in Information Security”
Код: 2014-1-LU01-KA204-000034
Коротка назва: ParIS
Напрямок співпраці: Освіта
Тривалість проєкту: 1 вересня 2014 – 1 вересня 2017
Координатор проєкту від університету Люксембург: Проф. Пітер Райан,
Тел.:  (+352) 46 66 44 6235; Е-mail: peter.ryan@uni.lu
Координатор від КПІ: Киричок П.О.
Тел.:  236 42 52; Е-mail: t_kyrychok@ukrpost.uaКучинська Т.С.
Тел.: 204 99 55; Е-mail: vam@kpi.ua
Партнери: – Університет Люксембургу (Люксембург),
– Університет Лісабону (Португалія),
– Варшавський технологічний університет «Варшавська політехніка» (Польща),
– КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна).
Мета та завдання проєкту

Метою цього стратегічного партнерства є підготовка професіоналів у галузі ІКТ, які здатні ефективно застосовувати свої знання у предметній галузі для підвищення захисту та надійності інформаційних технологій. Для досягнення цієї мети університети-учасники проєкту створюють міжнародну спільну магістерську програму (Joint Master’s Programme) з інформаційної безпеки (Information Security). В рамках виконання проєкту також щорічно проводяться 5-денні інтенсивні тренінги за участю студентів Європейських університетів та викладачів партнерських університетів.

Участь кафедри ПЗКС полягає у розроблені методики викладання дисципліни «Захист мультимедійних даних» та академічній спів-координації проєкту у КПІ ім. Ігоря Сікорського.Також був задіяний у проєкті ІТС.

Діяльність та очікувані результати

1) Очікувані результати: створення міжнародної спільної магістерської програми (Joint Master’s Programme).

2) Краще розуміння відмінностей між партнерами щодо технічних засобів навчання та здатності в галузі безпеки на рівні магістратури, а також розвиток відповідних заходів, щоб використовувати ці відмінності в якості активу для планованої майбутньої JMD.

Висвітлення проєкту в Інтернет

Посилання на сайтах КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://pzks.fpm.kpi.ua/index.phpoption=com_content&view=article&id=35&Itemid=32&lang=uk
Сайт проєкту: https://paris.uni.lu/
Фото: https://paris.uni.lu/News