PASIFIC Call 2 for applications: Другий тур грантової програми для вчених

Заявки на участь в програмі приймаються з 15 жовтня до 30 грудня 2021 року (до 23:59 за київським часом). Учасників проінформують про результати конкурсу в травні-червні 2022 р.

Програма організована Польською академією наук дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» за схемою MSCA-COFUND.

Метою програми PASIFIC є сприяння кар’єрному розвитку науковців шляхом підтримки їхньої міжнародної мобільності та фінансування амбітних дослідницьких проєктів, які стипендіати виконуватимуть в польських наукових закладах. В межах програми науковці з усіх країн світу, що представляють будь-які наукові напрями (в тому числі, міждисциплінарні), матимуть можливість протягом 24 місяців проводити власні дослідження в одному з 55 інститутів Польської Академії Наук або в Міжнародному інституті молекулярної та клітинної біології у Варшаві. Реалізацію кожного дослідницького проєкту буде підтримувати науковий керівник з обраного інституту. Зі списком інститутів, де можна пройти грантову програму, та переліком потенційних наукових керівників можна ознайомитися за посиланням.

Грантовий період має початися в перший день календарного місяця, щонайраніше 1 липня 2022 і щонайпізніше 1 листопада 2022. Протягом свого перебування в Польщі стипендіати отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі близько 2500 євро (сума може бути більшою у випадку, якщо стипендіат перебуватиме в Польщі з родиною). Програма також передбачає фінансування дослідницьких проєктів в розмірі до 93000 євро. Максимальне число стипендіатів, чиї кандидатури можуть бути підтримані в межах конкурсу, складає 15 осіб.

Кандидати на участь в програмі мають відповідати таким вимогам:

 • наявність наукового ступеня PhD (або еквівалентного ступеня) АБО наявність ступеня магістра + щонайменше 4-річний досвід ведення наукової діяльності в режимі повного робочого часу після одержання цього ступеня;
 • володіння англійською мовою на рівні, що є достатнім для наукового спілкування (знання польської не вимагається);
 • відсутність досвіду проживання, праці або навчання на території Польщі більше, ніж протягом 12 місяців, у період від 30 грудня 2018 року до 30 грудня 2021 року;  довільний вік, громадянство та наукова спеціальність.

Заявки на участь в програмі приймаються через електронну систему SEA. Вхід у систему буде доступним від 15 жовтня 2021 р. за посиланнямна сторінці конкурсу. До пакету документів входять:

 • електронна анкета, що міститить основні дані про кандидата; інформацію про проєктну пропозицію; інформацію про інститут, що прийме кандидата; бюджетний план проєкту; дані про етичні аспекти проєкту та іншу релевантну інформацію. Вказівки щодо заповнення анкети можна завантажити за посиланням;
 • відсканований лист підтримки* від інституту, який має прийняти кандидата, з підписами директора інституту та майбутнього наукового керівника. Шаблон листа підтримки можна завантажити за посиланням;
 • за потребидодатковий лист підтримки** з підписами другого наукового керівника та директора інституту, де працює керівник. Шаблон додаткового листа можна завантажити за посиланням;
 • Форма В1, що містить опис проєктної пропозиції та передбачуваного впливу, який участь в програмі матиме на кар’єру кандидата. Максимальний обсяг документу складає 10 сторінок. Шаблон Форми В1 можна завантажити за посиланням;
 • Форма В2, що містить резюме кандидата, перелік його/її наукових досягнень за останні 5 років, резюме та список наукових досягнень майбутнього наукового керівника (або керівників) та опис передбачуваного впливу, який участь в програмі матиме на наукове середовище інституту, що прийме кандидата. Цей документ кандидат має підготувати спільно з представниками інституту. Максимальний обсяг документу складає 8 сторінок. Шаблон Форми В2 можна завантажити за посиланням;
 • за потребиформа «Етична самооцінка», шаблон якої можна завантажити за посиланням;
 • відсканована копія диплому про присвоєння наукового ступеня PhD або документів, що підтверджують 4-річний науковий досвід кандидата;
 • відсканована копія завіреного перекладу на польську або англійську мову диплому про присвоєння наукового ступеня PhD або документів, що підтверджують 4-річний науковий досвід кандидата.

Щоби отримати лист підтримки та спільно підготувати Форму В2, перед поданням заявки кандидати мають самостійно встановити контакт з дирекцією наукового інституту, де вони бажають проводити реалізувати свої дослідницькі проєкти, а також із своїм майбутнім науковим керівником. Список інститутів, що беруть участь в програмі, а також перелік потенційних наукових керівників та сфери їхніх компетенцій представлені за посиланням. Цей перелік не є вичерпним, адже науковим керівником стипендіата може стати будь-який вчений, що має ступінь PhD і працює в одному з інститутів Польської Академії Наук. Тому, якщо кандидат на участь в програмі не знайде наукового керівника з відповідними компетенціями у списку за наведеним посиланням, він/вона може знайти потенційного наукового керівника самостійно, на підставі інформації, що представлена на сайті потрібного наукового інституту.

У випадку, якщо запропонований кандидатом проєкт має міждисциплінарний характер, йому/їй рекомендується заручитися підтримкою двох керівників з різних наукових дисциплін.

За кожним з інститутів Польської Академії Наук, що беруть участь в програмі, закріплений координатор (“PASIFIC navigator”) – особа, яка може допомогти кандидатам в поданні заявки та інших організаційних питаннях. Список координаторів та їхні контактні дані розміщені за посиланням.

Детальніше ознайомитися з умовами участі в програмі можливо за посиланнями: