Віртуальні обміни в галузі вищої освіти і роботи з молоддю (Еразмус+)

Назва англійською: Virtual Exchanges in Higher Education and Youth

Прийом заявок триватиме до 22 лютого 2022 року (до 18:00 за київським часом).

Тип конкурсу: конкурс освітніх проєктів

Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI

Організатором конкурсу є Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA). Конкурс реалізується в межах програми ЄС «Еразмус+».

Метою конкурсу віртуальних обмінів є активізація міжнародного співробітництва між «програмними» та «партнерськими» країнами «Еразмус+» із використанням цифрових технологій в умовах обмеженої фізичної мобільності, що склалися внаслідок пандемії COVID-19.

Конкурс спрямований на досягнення таких цілей:

 • Сприяння розвитку міжкультурного діалогу між «програмними» та «партнерськими» країнами «Еразмус+» і підвищення рівня толерантності в суспільстві шляхом заохочення міжособового спілкування у форматі онлайн із застосуванням цифрових технологій, що орієнтовані на молодь;
 • Сприяння популяризації різних видів віртуальних обмінів як доповнення до фізичної мобільності в межах програми «Еразмус+», що дозволить більшій кількості молодих людей скористатися можливістю отримати досвід міжкультурної і міжнародної співпраці;
 • Розвиток у молоді навичок критичного мислення і медіаграмотності, зокрема – в сфері користування Інтернетом та соціальними мережами, з метою боротьби з проявами дискримінації, індоктринації, поляризації та радикалізації, яка веде до насильницького екстремізму;
 • Розвиток у студентів, молодих людей і спеціалістів по роботі з молоддю цифрових навичок і навичок міжособового спілкування, зокрема – сприяння практичному опануванню ними іноземних мов і розвиток вміння працювати в команді, з метою розширення можливостей працевлаштування;
 • Сприяння формуванню у молоді в процесі освіти основ соціальної відповідальності, а також сприяння усвідомленню молоддю спільних цінностей: свободи, толерантності і недопущення дискримінації;
 • Зміцнення «молодіжного» виміру в сфері відносин між країнами ЄС та країнами, що є партнерами програми «Еразмус+».

В межах конкурсу підтримка освітніх і молодіжних ініціатив здійснюється за принципом «знизу догори». Це означає, що організації-учасниці конкурсу можуть обрати довільну тему для свого проєкту за умови, що ця тема буде пов’язана з віртуальною освітою, а проєкт буде спрямований на досягнення принаймні однієї з цілей, що вказані вище. Проєктна пропозиція має містити переконливий опис очікуваного впливу проєкту у відповідності до згаданих цілей, а також інформацію щодо передбачуваної цінності проєкту для організацій та цільових груп, які братимуть в ньому участь. Крім того, особливу увагу слід приділити гендерним аспектам проєкту – наприклад, якщо проєкт передбачає проведення тренінгів, то при організації цих тренінгів мають бути враховані гендерні чинники тощо.

Робочі плани проєктів можуть включати широкий спектр онлайнових заходів, наприклад:

 • В межах молодіжних проєктів – онлайнові дискусії між молодими людьми (віком від 13 до 30 років) з молодіжних організацій, що функціонують в різних країнах – можливо, із використанням методів ігрового моделювання;
 • Тренінги для спеціалістів по роботі з молоддю, які бажають організувати проєкт віртуального обміну з закордонними колегами;
 • В межах освітніх програм – онлайнові дискусії між студентами закладів вищої освіти, що функціонують в різних країнах;
 • Тренінги для викладачів та інших співробітників ЗВО, які бажають організувати проєкт віртуального обміну з закордонними колегами;
 • Інтерактивні відкриті навчальні курси у форматі онлайн із використанням традиційних освітніх матеріалів (відеолекцій, наборів задач тощо) та з особливим акцентом на організацію інтерактивних форумів для заохочення спілкування в малих групах серед студентів, викладачів, молоді та спеціалістів по роботі з молоддю.

Для реалізації проєктних заходів організації, що братимуть участь в проєкті, повинні, за можливості, використовувати вже наявні цифрові інструменти та платформи. Розробка нових інструментів та платформ для цілей окремих проєктів можлива лише у виняткових випадках.

Індивідуальні учасники проєктних дій (учасники молодіжних організацій, студенти тощо) повинні бути мешканцями країн, де зареєстровані організації, що братимуть участь в проєкті.

 • Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в складі щонайменше чотирьох незалежних юридичних осіб, серед яких:
 • щонайменше 2 ЗВО або 2 молодіжні організації, що зареєстровані в різних «програмних» країнах «Еразмус+» (Programme countries: країни-члени ЄС, Північна Македонія, Сербія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина). Координатором консорціуму має бути одна з цих організацій;
 • щонайменше 2 ЗВО або 2 молодіжні організації, що зареєстровані в різних «партнерських» країнах «Еразмус+» (Partner countries) в межах одного із пріоритетних регіонів конкурсу.

Україна входить до пріоритетного регіону «Країни Східного партнерства» (Eastern Neighbourhood), тому в цьому конкурсі українські організації можуть брати участь лише спільно з організаціями з інших країн цього регіону, а саме Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії і Молдови.

Типи юридичних осіб, які можуть увійти до консорціуму як бенефіціари:

заклади вищої освіти; державні та приватні організації, чия діяльність пов’язана з вищою освітою або молодіжною (неформальною) освітою; молодіжні організації; асоціації та спілки ЗВО; національні та міжнародні спілки ректорів, вчителів або студентів.

Фінансування

Максимальний обсяг фінансування одного проєкту складає 500 тис. Євро. Загальний бюджет конкурсу для проєктів пріоритетного регіону «Країни Східного партнерства» складає 750 тис. Євро. Грант покриває до 95% проєктних витрат.

Як взяти участь у конкурсі?

Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму. Заявка складається з двох частин:

 • Частина А, адміністративна — заповнюється в онлайновому режимі і містить інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що стосуються теми проєкту;
 • Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту. Після логування на порталі шаблон цієї форми можна буде завантажити зі сторінки конкурсу, після чого її треба буде заповнити і розмістити на порталі у форматі PDF. Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 70 сторінок.

 Щоби детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за посиланнями:

 • сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
 • детальне керівництво для учасників конкурсу (посилання).