ТРИВАЄ КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ

Заявки приймаються до 28 лютого 2021 року!

Організатори конкурсу: Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і техніки Китайської Народної Республіки

Тематика конкурсу

В конкурсі можуть брати участь науково-дослідні проєкти, тематика яких пов’язана з одним з пріоритетних напрямів:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування, у тому числі агротехнології;
 • науки про життя, зокрема лікування коронавірусної пневмонії та дослідження ефективних ліків;
 • нові речовини й матеріали;
 • фундаментальні науки.

Проєкти, що переможуть у конкурсі, будуть реалізовані протягом двох років: 2021-2022 рр.

Хто може взяти участь?

До участі в конкурсі запрошуються науково-дослідні групи закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств України та КНР. Проєктна заявка має подаватися від імені обох партнерських організацій: української та китайської. Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок, проте керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Фінансування: максимальний обсяг фінансування проєкту для українського партнера становить 150 тис. грн. на рік. Точна сума залежатиме від потреб проєкту та затвердженого державного бюджету на відповідний рік.

Оформлення заявки

До пакету документів, які необхідні для створення заявки, входять:

 1. супровідний лист на бланку української установи-заявника на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Миколи Кизима в одному примірнику. У листі обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ наукового керівника в межах конкурсу;
 2. заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами у двох паперових примірниках із підписами та печатками обох сторін (посилання);
 3. заповнена форма з короткою інформацією про роботу (посилання);
 4. лист-підтвердження від китайського партнера (керівника проєкту), на бланку установи-партнера (1 примірник);
 5. акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту (1 примірник);
 6. анотація проєкту українською та англійською мовами з підписом керівника проєкту (1 примірник);
 7. CV українською та англійською мовами українського та китайського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику).

Подати заявку можна двома способами:

 • надіслати зібрані в теку документи традиційною поштою на адресу МОН України (Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України). При цьому дата подання заявки визначається за штампом на конверті поштового відправлення;
 • передати особисто – залишити в скриньці для листувань, яка розташована в холі МОН за вказаною вище адресою.

Термін проведення конкурсу: заявки приймаються до 28 лютого 2021 року.

Детальні умови конкурсу розміщені на вебсайті Міністерства освіти і науки України за посиланням.