Academic collaboration in the Baltic Sea region: конкурс проєктів академічної співпраці в країнах Балтійського регіону (Шведський Інститут)

Кінцевий термін подання заявок спливає 30 вересня 2022 р. (до кінця доби).

Тип конкурсу: конкурс спільних академічних проєктів для розвитку міжнародного партнерства.

Організатор та спонсор конкурсу: Шведський інститут (Svenska institutet / SI) – шведська урядова організація, що займається поширенням інформації про Швецію поза її межами, а також сприяє науковому, інформаційному та культурному обміну між Швецією та іншими країнами.

 Основне завдання конкурсу: зміцнення існуючих та розвиток нових стосунків між закладами вищої освіти Швеції, країн Балтійського регіону та країн Східного партнерства.

Цьогоріч конкурс спрямований на підтримку наукових установ та наукових цільових груп в Україні та ставить за мету підтримку міжнародної наукової мережі та співпраці України, забезпечення спроможності продовжувати освітню та дослідницьку діяльність, а також підготовку наукової спільноти до післявоєнної відбудови країни.

Які проєкти можуть отримати фінансування: проєкти повинні відповідати потребам українських наукових установ та цільових груп на тлі нинішньої ситуації. Проєкти можуть розпочинатися з грудня 2022 року.

Цільовою групою конкурсу є українські академічні спільноти, які або залишаються в Україні, або тимчасово переміщені до будь-якої Програмної країни конкурсу.

Координатором проєктного консорціуму повинен бути шведський заклад вищої освіти:

Мінімальний склад консорціуму: 2 організації (1 шведський координатор + 1 партнерська організація з «пріоритетної» країни. Будь ласка, зверніть увагу, що цьогоріч єдиною пріоритетною країною є Україна);

Максимальний склад консорціуму: 5 організацій (1 шведський координатор + партнерська установа з України + партнерські установи з «додаткових» країн: Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Молдова та Польща).

Підтримка переможцям: В рамках проєкту можна отримати фінансування у розмірі від 300 000 до 1 000 000 шведських крон.

Типи діяльності, що можуть фінансуватися за рахунок гранту: короткострокова мобільність, довгострокова мобільність, організація конференцій та воркшопів, академічні відрядження, проведення тренінгів, публікація статей та інші комунікаційні заходи, а також управління проєктом (як з боку шведського координатора, так і з боку партнерських організацій). Крім того, грант може покривати непрямі витрати учасників проєкту (не більше, ніж 15% від загального бюджету).

Як взяти участь? – Заявку на участь у конкурсі подає шведський координатор проєкту через електронну систему Шведського інституту (посилання), проте участь в підготовці матеріалів заявки мають брати всі члени консорціуму. Заявка складається з таких елементів (всі документи готуються англійською мовою ):

  • Аплікаційна форма / Application form (шаблон можна завантажити за посиланням);
  • Аналіз потреб / Needs analysis (огляд однієї або декількох потреб, які є актуальними для цільової групи проєкту (максимум 1 сторінка). В підготовці цього документу ключову роль відіграють українські організації);
  • Опис мети проєкту / Purpose of the project (Загальна мета, огляд основних завдань та очікувані результати проєкту. Обсяг – 2 сторінки);
  • Цільові групи / Target groups (опис та аналіз цільових груп проєкту. Обсяг – 1 сторінка);
  • План роботи / Work plan (Нарис структури проєкту, опис основних проєктних заходів, розподіл ролей та обов’язків учасників консорціуму, графік виконання робіт. Обсяг – до 4 сторінок);
  • Бюджет / Budget (деталізований бюджет з описом основних статей витрат та орієнтовним кошторисом. Обсяг – до 3 сторінок);
  • Заяви від партнерських організацій / Partner enclosure (шаблон можна завантажити за посиланням. Ці форми мають заповнити всі учасники консорціуму, крім шведського координатора);
  • Аналіз ризиків / Risk analysis (Обсяг – до 2 сторінок. Не є обов’язковим документом).

Термін проведення конкурсу: 1 15 червня – 30 вересня 2022 р. (до кінця доби).

Детальні умови участі в конкурсі:

Короткий опис конкурсу (англійською) – за посиланням.

Більш детальний опис (шведською) знаходиться за посиланням.

Інструкції для учасників (шведською) можна завантажити за посиланням.