Marie Skłodowska-Curie Actions – Конкурси за програмою «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

Конкурси:

 1. MSCA Doctoral Networks – Мережі підготовки аспірантів, реченець – 15.11.2022 р.
 2. MSCA Postdoctoral Fellowships – Стипендії для постдокторантів, реченець – 14.09.2022 р.

1. Конкурс MSCA Doctoral Networks – Мережі підготовки аспірантів

Реченець: 15 листопада 2022 року (до 18:00 за київським часом)

Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01

Мета конкурсу: підвищення рівня професійної підготовки здобувачів ступеня PhD, які мають креативні, підприємницькі, інноваційні та стійкі рішення, здатні адаптуватися до нинішніх обставин, а також перетворювати знання та ідеї в продукти та послуги, що сприятимуть економічному та соціальному розвитку

Конкурс спрямований на досягнення наступних цілей:

Для стипендіатів:

 • можливості проведення сучасних досліджень та отримання нових навичок, які розширюватимуть кар’єрні можливості;
 • перетворення ідей в продукти та послуги;
 • розширення можливостей взаємодії та комунікацій з закордонними колегами.

Для організаційучасниць:

 • підвищення якості та актуальності програм підготовки аспірантів;
 • розширення співпраці та трансферу знань між секторами;
 • посилення інтеграції навчальної та дослідницької діяльності;
 • розвиток дослідницько-інноваційного потенціалу;
 • посилення процесів інтернаціоналізації.

Хто може брати участь?

В конкурсі можуть брати участь дослідники, які здобувають науковий ступінь PhD. Заявку подає консорціум, до складу якого входить щонайменше 3 незалежні юридичні особи (університети, дослідницькі установи та інфраструктури, представники бізнесу, в тому числі МСП та інші суб’єкти соціально-економічної діяльності), які зареєстровані в різних країнах-членах ЄС або асоційованих країнах (щонайменше 1 бенефіціар має бути з країни-члена ЄС). Важливою умовою є те, що принаймні одна з установ повинна мати право присуджувати ступінь PhD.

 Як взяти участь? Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму. Заявка складається з двох частин:

 • Частина А, адміністративна — заповнюється в онлайн-режимі і містить інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що стосуються теми проєкту;
 • Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту. Після логування на порталі шаблон (зразок шаблону можна завантажити за посиланням) цієї форми можна буде завантажити зі сторінки конкурсу, після чого її треба буде заповнити і розмістити на порталі у форматі PDF. Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 30 сторінок.

Більш детальну інформацію про умови конкурси Ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням:

 • сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities;
 • робоча програма «Дій Марії Складовської-Кюрі» (див. стор. 16-19; 78-85).

2. Конкурс MSCA Postdoctoral Fellowships – Стипендії для постдокторантів

Реченець: 14 вересня 2022 року (до 18:00 за київським часом)

Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01

Мета конкурсу: розширення творчого та інноваційного потенціалу дослідників з науковим ступенем PhD, які прагнуть здобути нові навички завдяки підвищенню рівня професійної кваліфікації, міжнародній, міжсекторальній та міждисциплінарній мобільності.

Конкурс спрямований на досягнення наступних цілей:

Для стипендіатів:

 • отримання нових навичок та компетентностей, які розширюватимуть кар’єрні можливості;
 • здобуття нових підходів до ведення дослідницько-інноваційної діяльності завдяки міждисциплінарному, міжсекторальному та міжнародному досвіду;
 • розширення можливостей взаємодії та комунікацій з закордонними колегами.

Для організаційучасниць:

 • підвищення якості науково-дослідних стажувань;
 • покращення робочих умов дослідників та приведення цих умов у відповідність до європейських стандартів, зазначених у Європейській хартії дослідників та Кодексі працевлаштування наукових працівників;
 • покращення репутації установи на міжнародній арені;
 • розвиток дослідницько-інноваційного потенціалу;
 • посилення трансферу знань.

Хто може брати участь у конкурсі?

В конкурсі можуть брати участь дослідники, які мають науковий ступінь PhD та до 8 років досвіду дослідницької діяльності. Для участі в конкурсі консорціум не створюється. Заявку подає установа, розміщена в крані-члені ЄС або країні, яка асоційована до програми «Горизонт Європа».

 Як взяти участь у конкурсі?

Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявка складається з двох частин:

 • Частина А, адміністративна — заповнюється в онлайн-режимі і містить інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що стосуються теми проєкту;
 • Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту. Після логування на порталі шаблон (зразок шаблону можна завантажити за посиланням) цієї форми можна буде завантажити зі сторінки конкурсу, після чого її треба буде заповнити і розмістити на порталі у форматі PDF. Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 10 сторінок.

Більш детальну інформацію про умови конкурси Ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням:

 • сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities;
 • робоча програма «Дій Марії Складовської-Кюрі» (див. стор. 26-31; 85-94).