Вітаємо на сайті Відділу міжнародних проектів!
Відділ міжнародних проектів входить в структуру Департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Основним завданням відділу є координація діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та забезпечення участі у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах.


Новини та анонси

Кафедра ЮНЕСКО НТУУ «КПІ»

  НТУУ «КПІ» УЧАСНИК ОСВІТНЬОЇ ІНЦІАТИВИ ЮНЕСКО

Світовий рух за розроблення відкритих навчальних курсів і безкоштовний доступ до навчальних матеріалів було розпочато Масачусетським технологічним інститутом, ще у 2001 році (MIT http://web.mit.edu/).

Консорціум відкритих навчальних курсів (OCWCC) у 2010 році повідомив про створення 14 000 безкоштовних  курсів. Цей рух було підтримано ЮНЕСКО у рамках «UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи» (UUOOI), метою якої є просування інтегрованої системи досліджень, підготовка кадрів та програм (освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, культура, комунікації та інформація) та співпраця між університетами на основі передачі знань «через кордони».

Корейский Хандонзький Глобальний університет (Handong Global University), який є учасником ініціативи UUOOI,  запропонував Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» долучитися до створення банку відкритих навчальних електронних курсів для вільного користування.

Це звернення було підтримано кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей, якою завідує проф. В.В. Булдигін. Зокрема, на замовлення Хандонзького Глобального університету доцент О.О. Диховичний з колегами розробили електронний курс «Математика для інженерів і економістів».
Курс включає лекції та практичні заняття з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної. Крім того було розроблено відео версію курсу, яка представляє логічно зв’язану послідовність слайдів Microsoft PowerPoint з відповідним голосовим супроводженням за кадром.

Матеріали курсу були високо оцінені корейськими колегами і розміщені на сайті Хандонзького Глобальнного університету uuooi.org/english/portal.php.Олександру  Диховичному за особистий вагомий внесок в світовий рух за відкриті навчальні курси було видано сертифікат учасника UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи.

Вчений секретар кафедри ЮНЕСКО

«Вища технічна освіта, прикладний

системний аналіз та інформатика»

при НТУУ «КПІ»                                                                          проф. С.М. Шукаєв

 
Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ – О.О. Духовичний

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2201250
“Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном”

Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:

–           заява з проханням про направлення на навчання або стажування;

–           витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу звисновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

–           довідка про результати навчання або звіт про результати провадженнянауково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічноїдіяльності;

–           проект індивідуального плану навчання або стажування, який повиненмістити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

– лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;

– витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

– виписку з особової справи даної особи;

– копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Детальну інформацію дивіться на сайті МОНмолодьспорту України:

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravova-baz

 • Конкурс Fly Your Ideas 2013
 • Гранти (стипендії) для навчання в Словенії в 2012-2013 році
 • Конкурси на дослідницькі стипендії Фонду Ернста Шерінга (Німеччина)
 • Дослідницькі (освітні) гранти 2012-2013 г для жінок в Японії
 •  Гранти для участі в дослідницьких проектах в Туреччині
 • Програма |3 , гранти на професійні подорожі для індивідуальних митців, індивідуальні гранти на створення мистецьких праць, інституційні гранти на вироблення культурного продукту
 • Групові поїздки студентів до Німеччини Studienreisen (DAAD)
 • Групові поїздки студентів до Німеччини Studienpraktika (DAAD)

Завантаження випуску №179 інформаційної системи “Джерело” [PDF]

Грант шведського уряду для учнів з України
Марта Хомин | Стокгольмська школа економіки в Ризі 

Шведський уряд надає учням з України, Білорусі, Молдови та Грузії 20 грантів розміром 30 000 євро на навчання у Стокгольмській школі економіки в Ризі (SSE Riga), що входить у двадцятку найкращих шкіл економіки в Європі за версією Financial Times.Грант покриває оплату навчання, гуртожитку та забезпечує щомісячну стипендію в розмірі 200 євро.

Грант надається для здобуття ступеня бакалавра з бізнесу та економіки (BSc in Business and Economics). Навчання ведеться англійською мовою. Бакалаврат триває 3 роки. Deadline подачі аплікаційних заяв – 2 квітня(www.admission.sseriga.edu).

Більше інформації можна знайти за посиланнями: 

– детальніше про цю бакалаврську програму 

– щодо процедури вступу 

 інформація для вступників з України, Білорусі, Грузії та Молдови

 • English

Випуск 222 “Джерело”

 • Робочий план Програми Erasmus+ на 2018 рік, ЄС
 • Програма НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ»
 • Стипендії DAAD для науковців, Німеччина
 • SONATINA – конкурс науково-дослідницьких проектів, Республіка Польща

Читати докладніше…
Завантаження випуску №222 інформаційної системи “Джерело” [PDF]