International programs, grants, competitions – 2011 | Відділ міжнародних проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського