Новини

Шановні колеги!

Повідомляємо вам про те, що до 15 квітня 2012 року триває термін подачі документів до участі у проекті Ewent (Навчання та стажування за кордоном за програмою Erasmus Mundus).

EWENT-Інформаційний лист

Відповідно до Протоколу про спільне проведення конкурсу і фінансування проектів українських і американських учених за “Програмою спільних наукових проектів” між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), оголошено конкурс присвячений нанотехнологіям у проблемах енергоефективності та альтернативної енергетики.

Розвиток нових технологій, спрямованих на підвищення енергоефективності, належить до ключових компонентів розв’язання проблем зміни клімату, зниження споживання викопного палива та сприяння економічному зростанню. Нанотехнології відіграватимуть все більшу роль у розробці нових методів накопичення та передачі енергії. Визнаючи важливість міжнародної координації досліджень у цій галузі, CRDF Global підтримає американсько-українські дослідницькі групи, що працюватимуть у наукових дослідженнях, присвячених нанотехнологічним методам, зокрема:

 • в удосконаленні існуючих енергоефективних технологій;
 • в ефективному використанні енергетичних ресурсів, спрямованому на зменшення втрат енергії;
 • розробці/удосконаленню методів та пристроїв накопичення енергії;
 • використання альтернативних і поновлюваних енергетичних ресурсів у найбільш енерговитратних секторах економіки, як в Україні, так і в США.

В зв’язку з цим спільна програма приймає заявки з усіх галузей науки, що концентруються на застосуванні нанотехнологій для досягнення енергоефективності та створення альтернативної енергетики.

Deadline: 13 квітня 2012р.

http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-33-32/696–crdf-global-

ПОДВІЙНИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ СТУПІНЬ З АВТОМАТИЗАЦІЇ/МЕХАТРОНІКИ В ЄС – КРАЇНАХ ПАРТНЕРАХ
EU-PC DOUBLE DEGREE MASTER PROGRAM IN AUTOMATION/MECHATRONICS
517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR

Тривалість проекту: 2011-2014 р.р.
Тип проекту: Спільний регіональний проект.
Регіон учасників: Країни східного сусідства.
Вид проекту: Модернізація начальних планів, включаючи триступеневу
структуру, відповідно до Європейської системи трансферу кредитів
(ECTS) та визнання дипломів.
Дисципліна: Інженерія, виробництво та конструювання.
Предметна галузь: Виробництво і переробка.
Учасники проекту:
ЄС:
• Технічний університет м. Ліберець (Чеська Республіка);
• Технічний університет м. Софія (Болгарія);
• Університет ім. Блеза Паскаля, м. Клермон-Феран (Франція).
Україна:
• Національний технічний університет України “КПІ”;
• Національний технічний університет “ХПІ”;
• Севастопольський національний технічний університет;
• Житомирський державний технологічний університет;
• Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
• ТОВ “Науково-виробниче підприємство КІА”;
Російська Федерація:
• Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет “ЛЕТІ”;
• Новосибірський державний технічний університет;
• Саратовський державний технічний університет;
• Тамбовський державний технічний університет;
• ЗАТ “Електропульт – АСУ”.
Мета проекту – гармонізувати російські та українські магістерські
програми з напряму підготовки «Автоматизація» з європейськими магістерськими
програмами з мехатроніки, та надати студентам чотирьох російських та чотирьох
українських вузів можливість навчатись за спільною програмою з
автоматизації/мехатроніки як в російських/українських університетах, так і в
університетах ЄС з вересня 2013 р., а також отримати подвійний магістерський
диплом: російський/український диплом з автоматизації та магістерський диплом з
мехатроніки однієї з країн ЄС, що беруть участь в проекті, наприклад Чеської
Республіки.
Завдання:
• Вивчення існуючого досвіду викладання магістерських програм з
автоматизації/мехатроніки.
• Розробка спільної магістерської програми з автоматизації/мехатроніки ЄС
та країн-партнерів, а також технології навчання студентів за схемою
подвійного диплому.
• Підвищення кваліфікації російських та українських викладачів, а також
удосконалення методичної бази навчального процесу.
• Оновлення лабораторної бази університетів країн-партнерів.
• Розробка посібника з сучасних методів навчання студентів.
• Запровадження системи забезпечення якості, яка базуватиметься на досвіді
університетів ЄС.
• Розробка і впровадження міжнародної гібридної системи навчання
студентів (IHLS).
• Пілотне навчання студентів.
• Контроль якості та моніторинг, розповсюдження результатів проекту,
забезпечення їх стійкості та менеджмент проекту.

Створення сучасної магістерської програми з промислової екології 517346-TEMPUS-2011-SE-JPCR

Коротка назва проекту: “IEMAST”
Багатонаціональний спільний проект
Пріорітет– Модернізація навчальних програм
Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 -14 жовтня 2014
Програма фінансування ЄС: Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Цільова група : студенти, випускники, викладацький склад; керівництво промислових підприємст, органи місцевого самоврядування, неурядові організації.
Отримувач гранту: Королівський технічний інститут (Kungliga Tekniska Hogskolan), Швеція.

19-20 березня 2012 року Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» вдруге проводить Ярмарок японських університетів «Освіта в Японії».

Організатори Ярмарку: Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Посольства Японії в Україні, Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Цілі заходу:

 • ознайомлення представників університетів Японії з системою освіти, організацією наукових досліджень та умовами навчання студентів в Україні;
 • ознайомлення українських студентів, аспірантів, молодих вчених, учнів середніх шкіл України з освітніми програмами університетів Японії та з можливостями отримання освіти в Японії;
 • налагодження міжуніверситетського співробітництва.

Читати докладніше…

 • English

Випуск 228 “Джерело”

 • Horizon 2020 ERC-ADG Advanced Grant
 • Конкурс в рамках програми «Для жінок в науці-2018»
 • Мікро-гранти для наукових досліджень
 • Третій конкурс проектів за програмою Culture Bridges

Читати докладніше…
Завантаження випуску №228 інформаційної системи “Джерело” [PDF]