Вітаємо на сайті Відділу міжнародних проектів!
Відділ міжнародних проектів входить в структуру Департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
Основним завданням відділу є координація діяльності НТУУ “КПІ” в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та забезпечення участі у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах.


Новини та анонси

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України отримало лист керівника відділу програми участі та стипендій Секретаріату ЮНЕСКО А.Заїда щодо виділення для науковців із України 21 стипендії для навчання в університетах Республіки Польща, починаючи з 1 жовтня 2012 року.

Умови надання стипендій, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, запропоновані сфери навчання (наука та технології), перелік країн, запрошених до участі та аплікаційна форма додаються.

У разі зацікавленості просимо до 3 травня надіслати до управління міжнародного співробітництва МОН (контактний телефон: 486-22-70) заповнені аплікаційні форми для передачі їх до Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Інформація для завантаження:

 • Програми участі та стипендій ЮНЕСКО
 • APPLICATION FOR FELLOWSHIP
 • Doc1
 • Doc2
 • Кафедра ЮНЕСКО НТУУ «КПІ»

    НТУУ «КПІ» УЧАСНИК ОСВІТНЬОЇ ІНЦІАТИВИ ЮНЕСКО

  Світовий рух за розроблення відкритих навчальних курсів і безкоштовний доступ до навчальних матеріалів було розпочато Масачусетським технологічним інститутом, ще у 2001 році (MIT http://web.mit.edu/).

  Консорціум відкритих навчальних курсів (OCWCC) у 2010 році повідомив про створення 14 000 безкоштовних  курсів. Цей рух було підтримано ЮНЕСКО у рамках «UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи» (UUOOI), метою якої є просування інтегрованої системи досліджень, підготовка кадрів та програм (освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, культура, комунікації та інформація) та співпраця між університетами на основі передачі знань «через кордони».

  Корейский Хандонзький Глобальний університет (Handong Global University), який є учасником ініціативи UUOOI,  запропонував Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» долучитися до створення банку відкритих навчальних електронних курсів для вільного користування.

  Це звернення було підтримано кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей, якою завідує проф. В.В. Булдигін. Зокрема, на замовлення Хандонзького Глобального університету доцент О.О. Диховичний з колегами розробили електронний курс «Математика для інженерів і економістів».
  Курс включає лекції та практичні заняття з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної. Крім того було розроблено відео версію курсу, яка представляє логічно зв’язану послідовність слайдів Microsoft PowerPoint з відповідним голосовим супроводженням за кадром.

  Матеріали курсу були високо оцінені корейськими колегами і розміщені на сайті Хандонзького Глобальнного університету uuooi.org/english/portal.php.Олександру  Диховичному за особистий вагомий внесок в світовий рух за відкриті навчальні курси було видано сертифікат учасника UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи.

  Вчений секретар кафедри ЮНЕСКО

  «Вища технічна освіта, прикладний

  системний аналіз та інформатика»

  при НТУУ «КПІ»                                                                          проф. С.М. Шукаєв

   
  Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ – О.О. Духовичний

  БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2201250
  “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном”

  Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:

  –           заява з проханням про направлення на навчання або стажування;

  –           витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу звисновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

  –           довідка про результати навчання або звіт про результати провадженнянауково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічноїдіяльності;

  –           проект індивідуального плану навчання або стажування, який повиненмістити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

  Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

  – лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;

  – витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

  – виписку з особової справи даної особи;

  – копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

  Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

  Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

  Детальну інформацію дивіться на сайті МОНмолодьспорту України:

  http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravova-baz

  • Конкурс Fly Your Ideas 2013
  • Гранти (стипендії) для навчання в Словенії в 2012-2013 році
  • Конкурси на дослідницькі стипендії Фонду Ернста Шерінга (Німеччина)
  • Дослідницькі (освітні) гранти 2012-2013 г для жінок в Японії
  •  Гранти для участі в дослідницьких проектах в Туреччині
  • Програма |3 , гранти на професійні подорожі для індивідуальних митців, індивідуальні гранти на створення мистецьких праць, інституційні гранти на вироблення культурного продукту
  • Групові поїздки студентів до Німеччини Studienreisen (DAAD)
  • Групові поїздки студентів до Німеччини Studienpraktika (DAAD)

  Завантаження випуску №179 інформаційної системи “Джерело” [PDF]

  • English

  Випуск 221 “Джерело”

  • Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки»
  • Грант на дослідження в Японії від MIF
  • Стипендії Миколи Сюгая, Чехія
  • Літня школа RI-LINKS2UA

  Читати докладніше…
  Завантаження випуску №221 інформаційної системи “Джерело” [PDF]