БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2201250
“Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном”

Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:

–           заява з проханням про направлення на навчання або стажування;

–           витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу звисновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

–           довідка про результати навчання або звіт про результати провадженнянауково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічноїдіяльності;

–           проект індивідуального плану навчання або стажування, який повиненмістити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

– лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;

– витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

– виписку з особової справи даної особи;

– копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Детальну інформацію дивіться на сайті МОНмолодьспорту України:

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravova-baz

  • English

Випуск 222 “Джерело”

  • Робочий план Програми Erasmus+ на 2018 рік, ЄС
  • Програма НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ»
  • Стипендії DAAD для науковців, Німеччина
  • SONATINA – конкурс науково-дослідницьких проектів, Республіка Польща

Читати докладніше…
Завантаження випуску №222 інформаційної системи “Джерело” [PDF]