Напрямки діяльності:

 • координація діяльності НТУУ “КПІ” в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • забезпечення участі університету та окремих підрозділів у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів);
 • сприяння участі НТУУ “КПІ”, окремих факультетів, ННІ, НДІ в діяльності міжнародних організацій (UNESCO, UNESCO-CEPES, CODATA, EUA та інших), за профілем міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • забезпечення зв’язків університету в питаннях міжнародного науково-технічного співробітництва з владними структурами, органами виконавчої влади та відомствами України, а також з її закордонними представництвами, в віданні яких знаходяться питання міжнародного науково-технічного співробітництва, громадськими об’єднаннями, зарубіжними науковими установами та фірмами, міжнародними науково-технічними організаціями та фондами;
 • сприяння розвиткові наукових досліджень в університеті за напрямками і проектами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • залучення нових джерел фінансування університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних проектів;
 • розповсюдження через інформаційну систему “Джерело” відомостей в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва зокрема про наявні конкурси, міжнародні проекти, програми, стипендії та ін.;
 • прийняття участі в розробці та внесенні пропозицій щодо концепції міжнародної діяльності університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва, механізмів її реалізації та впровадження їх в життя;
 • здійснення контролю щодо дотримання вимог законодавства України у галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
 • English

Випуск 233 “Джерело”

 • Конкурси за Програмою «Горизонт 2020»
 • Стипендія Гейтс Кембриджського університету
 • Програма стипендій NOMIS для науковців
 • Конкурс Airbus Fly Your Ideas 2019

Читати докладніше…
Завантаження випуску №233 інформаційної системи “Джерело” [PDF]