Курси підвищення кваліфікації НПП | Відділ міжнародних проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління міжнародними проектами»

Термін навчання: 03.04.2018 – 24.05.2018
Час занять: 16.00 – 19.00 Ауд. 258
Викладачі: Шукаєв С.М.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Теми занять

Дата

Викладач

Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів

03.04.18

Шукаєв С.М.

Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва. Діяльність Українського науково-технологічного центра (STCU)

11.04.18

Шукаєв С.М.

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Програма Horizon 2020 – структура, умови участі, конкурсна документація. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Participant Portal

13.04.18

Шукаєв С.М.

Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації проектів європейської освітянської програми Erasmus+

17.04.18

Шукаєв С.М.

Програми академічної мобільності: Дії Марії Складовської-Кюрі, Erasmus+ К1, Fulbright, DAAD та ін.

19.04.18

Шукаєв С.М.

Розроблення проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності. Моделі фінансування

24.04.18

Шукаєв С.М.

Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, робота з порталом учасників. Національні контактні пункти

26.04.18

Шукаєв С.М.

Проектна пропозиція: підготовка і складання. Розробка кошторису витрат та бюджету проекту. Визначення очікуваних результатів виконання проекту. Поширення інформації про проект

03.05.18

Шукаєв С.М.

Аналіз та мінімізація ризиків. Оформлення проектної пропозиції. Основні помилки при розробці проекту

10.05.18

Шукаєв С.М.

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах

15.05.18

Шукаєв С.М.

Виконання проекту. Витрати та фінанси. Контроль та звітність. Закриття проекту

17.05.18

Шукаєв С.М.

Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

22.05.18

Шукаєв С.М.

Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

24.05.18

Шукаєв С.М.

Презентації:

Департамент міжнародного співробітництва спільно з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського на регулярній основі проводить курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Управління міжнародними проектами».

Метою курсу є надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання міжнародних стандартів проектного управління.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність системного підходу до управління проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління;
 • здобути навички:
  – розробки та обґрунтовування концепції проекту;
  – оцінки ефективності та ризиків проекту;
  – планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
  – розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
  – підбору виконавців проекту;
  – організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
  – застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
  – визначення напрямів використання продукту проекту;
  – використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом;
  – використання інформаційних технологій та комунікацій для пошуку інформації про міжнародні програми і гранти у освітянській та науково-технічній сферах;
  – підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  – практичні групові завдання;
  – самостійну роботу з підготовки та розміщення інформації про проект на сайті 7-ї Рамкової Програми ЄС.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню міжнародними проектами.

Детальну інформацію про програму курсів можна отримати на сайті НМК “Інститут післядипломної освіти”.

Контактні телефони:

 • НМК “Інститут післядипломної освіти”: (044) 204 99 65
 • Відділ міжнародних проектів: (044) 204 80 19
 • English

Випуск 234 “Джерело”

 • Конкурси за Програмою «Горизонт 2020»
 • Study of the U.S. Institutes for Student Leaders
 • Стипендія для жінок, навчання в Австрії
 • Дослідницька стипендія уряду Ірландії

Читати докладніше…
Завантаження випуску №234 інформаційної системи “Джерело” [PDF]